Wat te doen bij pech- of noodsituaties op het water

Varen is heerlijk en zeker in de zomer is het dubbel genieten. Maar het is niet altijd even duidelijk wat je moet doen bij nood- of pechsituaties op het water.

 

De hulpvraag is afhankelijk waar je bent. Hiervoor gelden 2 verschillende zones:

 

KUSTWACHT – KNRM GEBIED

Noordzee (Exclusieve Economische Zone van Nederland), Waddenzee, Lauwersmeer, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren, Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen tot aan Woudrichem.

BOTENWACHT & LOKALE AANBIEDERS

Overige binnenwateren (alle overige meren en rivieren).

Vervolgens is de situatie van uw hulpvraag van belang

NOODSITUATIES

Kustwacht via de marifoon op VHF kanaal 16 of telefonisch via 0900 – 0111 

KNRM Helpt app rode knop NOODGEVAL (ook na een marifoon oproep!)
112 landelijk alarmnummer, Gemeenschappelijke Meldkamer


ASSISTENTIE

Zelfredzaamheid

probeer via andere vaartuigen in de buurt hulp te regelen 

Verhuurder

als u de boot hebt gehuurd: informeer de verhuurder en vraag zelf om hulp vanaf uw eigen positie 

KNRM Helpt app

groene knop ASSISTENTIE Pech/Storing bel een lokaal bedrijf. De meeste adressen zijn opgenomen in de KNRM Helpt app onder: ‘Informatie in de omgeving’ 

Botenwach

088 – 011 71 11 Voor reparaties aan de wal op het binnenwater

TIPS:

1. Zorg voor een bedrijfsklaar anker en gebruik dit als het nodig is
2. Installeer voor het vertrek in alle rust de KNRM app op de telefoon
3. Accepteer alleen hulp van een commercieel bergingsbedrijf bij noodsituaties

Overige belangrijke informatie:

Marifoon

Steeds minder boten beschikken over een marifoon of over een schipper die bevoegd is deze te gebruiken. In geval van nood is een oproep via de marifoon nog altijd de beste manier om hulp in te schakelen. Als u geen marifoon hebt bel dan direct via de KNRM Helpt app. De Kustwacht en de KNRM hebben dan onmiddellijk doorlopende informatie over uw positie en beschikken over uw contact- en vaartuiggegevens. Dit versnelt en verbetert, in uw eigen belang en dat van de hulpverleners, de hulpverlening aanzienlijk.

KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is een private stichting voor het verlenen van hulp aan in nood verkerende mensen (en dieren) op het water. In geval van nood of assistentie kan via de app KNRM Helpt gemakkelijk hulp worden ingeschakeld. Bij gebruik van de app is de exacte locatie van uzelf zijn de gegevens van uw boot bij de Kustwacht en de KNRM bekend.
Bij Assistentie heeft de KNRM kennis en ervaring om op basis van de situatie de juiste hulp aan te bieden. Als de KNRM zelf noodhulp of niet spoedeisende hulp levert dan zijn daar geen (directe) kosten aan verbonden. De KNRM wordt geheel gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van mensen en bedrijven door middel van donaties, giften en schenkingen. U kunt ook donateur worden.

Commerciële bergingsbedrijven

Commerciële organisaties die hulp leveren op het water, ook wel bergingsbedrijven genoemd, zeggen vaak dat de hulp die zij bieden gratis is. Dit is niet het geval. De kosten zijn aanzienlijk. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van uw verzekeraar wordt door de berger een hulpverleningsovereenkomst opgesteld. Laat u niet onder druk zetten om te tekenen. Als u een boot hebt gehuurd, teken dan alleen een overeenkomst met toestemming van de verhuurder. Als er door een bergingsbedrijf toezeggingen zijn gedaan over kosten, laat deze dan ook vastleggen in de hulpverleningsovereenkomst. Let erop dat de tijden, locatie en de omstandigheden waaronder de hulpverlening plaatsvond overeenkomen met de werkelijkheid.

Heb je verder nog vragen?

Neem dan contact op via info@noordstad.nl of bel 0223-670700. We kijken samen naar de situatie en de mogelijkheden. Zo blijf je verzekerd van je zaak. Ook op het water.Stel een vraag